Telefon:

59 722 8808

  ©2018 by Energeon

  System Proteon - Twoja energia, prosta kontrola.

  URZĄDZENIA DOSTĘPNE OD RĘKI !!!

  Odpowiedzialne i świadome zarządzanie energią elektryczną to dziś absolutny fundament każdej rozwijającej się firmy. Nikt przecież nie chce niepotrzebnie wydawać pieniędzy. W przeciągu ostatniej dekady energia elektryczna stała się bardzo istotnym czynnikiem w funkcjonowaniu firm. Coraz wyższe koszty, wymagania jakościowe najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, kary za przekroczenia mocy zamówionych oraz ciągłość zasilania to podstawowe argumenty przemawiające za koniecznością posiadania naszego systemu monitorowania energii elektrycznej.

  Dzięki naszemu systemowi Proteon, można uczestniczyć w usłudze DSR - narzędziu pomocnym w stabilizacji KSE.

  Ponad to jednostki uczestniczące w certyfikacji ISO 50001 mogą w sposób automatyczny raportować dane dotyczące efektywności energetycznej, oszczędności, zarządzania i doskonalenia energetycznego.

  Zalety Systemu Proteon:

  - ostrzeganie przed zbliżaniem się do progu mocy zamówionej

  - alarmowanie o przekroczeniu mocy zamówionej

  - konfiguracja alarmów dla każdego miesiąca z osobna

  - łatwość odczytu i interpretacji danych pomiarowych

  - pomiar zużytej energii elektrycznej za ostatnią godzinę, dobę i miesiąc

  - prosta rekonfiguracja

  - lokalnie - czytelny wyświetlacz dotykowy 10"

  - zdalnie w sieci lokalnej i w internecie (komputer, tablet, smartfon)

  - ekspozycja tylko istotnych parametrów

  - informowanie poprzez SMS/CLIP oraz lokalnie o stanach zakłóceniowych

  - archiwizacja danych pomiarowych

  - możliwość dołączania kilku tablic wielkogabarytowych LED z wynikami pomiaru

  - autonomiczne zasilanie do 10 godz. (rejestracja długości zaniku napięcia)

  - ciągła autodiagnoza (Watchdog) z alarmowaniem w przypadku usterki

      Nie musisz być energetykiem, aby kontrolować moc - to proste.