top of page

System Proteon - Twoja energia, prosta kontrola.
 

Odpowiedzialne i świadome zarządzanie energią elektryczną to dziś absolutny fundament każdej rozwijającej się firmy. Nikt przecież nie chce niepotrzebnie wydawać pieniędzy. W przeciągu ostatniej dekady energia elektryczna stała się bardzo istotnym czynnikiem w funkcjonowaniu firm. Coraz wyższe koszty, wymagania jakościowe najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, kary za przekroczenia mocy zamówionych oraz ciągłość zasilania to podstawowe argumenty przemawiające za koniecznością posiadania naszego systemu monitorowania energii elektrycznej.

Urządzenie przygotowane do "informacji Prezesa URE nr 55/2021" z dn. 30.09.2021r.

Dzięki naszemu systemowi Proteon, można uczestniczyć w usłudze DSR - narzędziu pomocnym w stabilizacji KSE.

Ponad to jednostki uczestniczące w certyfikacji ISO 50001 mogą w sposób automatyczny raportować dane dotyczące efektywności energetycznej, oszczędności, zarządzania i doskonalenia energetycznego.

Zalety Systemu Proteon:

- ostrzeganie przed zbliżaniem się do progu mocy zamówionej

- alarmowanie o przekroczeniu mocy zamówionej

- porównanie zużycia szczyt / pozaszczyt

- strażnik autokonsumpcji z instalacji PV pow. 50kWp

- alarmowanie o przekroczeniu mocy biernej

- konfiguracja alarmów dla każdego miesiąca z osobna

- łatwość odczytu i interpretacji danych pomiarowych

- pomiar zużytej energii elektrycznej za ostatnią godzinę, dobę i miesiąc

- prosta rekonfiguracja

- lokalnie - czytelny wyświetlacz dotykowy 10"

- zdalnie w sieci lokalnej i w internecie (komputer, tablet, smartfon)

- ekspozycja tylko istotnych parametrów

- informowanie poprzez SMS oraz lokalnie o stanach zakłóceniowych

- archiwizacja danych pomiarowych

- możliwość dołączania kilku tablic wielkogabarytowych LED z wynikami pomiaru

- autonomiczne zasilanie do 5 godz. (rejestracja długości zaniku napięcia)

- ciągła autodiagnoza (Watchdog) z alarmowaniem w przypadku usterki

    Nie musisz być energetykiem, aby kontrolować moc - to proste.

   Kontroluj moc, kontroluj firmę w 100%.

bottom of page