System Proteon - Twoja energia, prosta kontrola.

URZĄDZENIA DOSTĘPNE OD RĘKI !!!

Odpowiedzialne i świadome zarządzanie energią elektryczną to dziś absolutny fundament każdej rozwijającej się firmy. Nikt przecież nie chce niepotrzebnie wydawać pieniędzy. W przeciągu ostatniej dekady energia elektryczna stała się bardzo istotnym czynnikiem w funkcjonowaniu firm. Coraz wyższe koszty, wymagania jakościowe najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, kary za przekroczenia mocy zamówionych oraz ciągłość zasilania to podstawowe argumenty przemawiające za koniecznością posiadania naszego systemu monitorowania energii elektrycznej.

Dzięki naszemu systemowi Proteon, można uczestniczyć w usłudze DSR - narzędziu pomocnym w stabilizacji KSE.

Ponad to jednostki uczestniczące w certyfikacji ISO 50001 mogą w sposób automatyczny raportować dane dotyczące efektywności energetycznej, oszczędności, zarządzania i doskonalenia energetycznego.

Zalety Systemu Proteon:

- ostrzeganie przed zbliżaniem się do progu mocy zamówionej

- alarmowanie o przekroczeniu mocy zamówionej

- konfiguracja alarmów dla każdego miesiąca z osobna

- łatwość odczytu i interpretacji danych pomiarowych

- pomiar zużytej energii elektrycznej za ostatnią godzinę, dobę i miesiąc

- prosta rekonfiguracja

- lokalnie - czytelny wyświetlacz dotykowy 10"

- zdalnie w sieci lokalnej i w internecie (komputer, tablet, smartfon)

- ekspozycja tylko istotnych parametrów

- informowanie poprzez SMS/CLIP oraz lokalnie o stanach zakłóceniowych

- archiwizacja danych pomiarowych

- możliwość dołączania kilku tablic wielkogabarytowych LED z wynikami pomiaru

- autonomiczne zasilanie do 10 godz. (rejestracja długości zaniku napięcia)

- ciągła autodiagnoza (Watchdog) z alarmowaniem w przypadku usterki

    Nie musisz być energetykiem, aby kontrolować moc - to proste.

SPÓJRZ JAKIE

CZYTELNE

TO